Stavebné vozidlá

FORD 4142 XD

FORD 4142 D

FORD 3242 D